Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Днес, 29.07.2022 г., в последния работен ден на 47-то Народно събрание, депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с въвеждането на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки.

Приетите изменения, с оглед настоящата ситуация на прогресивна инфлация, са изключително необходими и очаквани от всички възложители и изпълнители на обществени поръчки в страната.

Измененията в Закона ще влязат в сила след публикуването им в Държавен вестник и предстои срочното разработване и приемане на Методиката от Министерския съвет.

Също по време на същото заседание, депутатите отхвърлиха на първо четене промените в ЗОП, свързани с инженеринга в строителството, което означава, че той няма да бъде ограничаван, така както беше първоначално предложено.