Счетоводна информация

Годишен счетоводни документи за 2021 г.

Обединение Енерджиконсулт ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за 2021 г.

Обединение Енерджиконсулт ДЗЗД – счетоводен баланс 2021 г.

Обединение ЕС ПИ КОНСУЛТ ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за 2021 г.

Обединение ЕС ПИ КОНСУЛТ ДЗЗД – счетоводен баланс 2021 г.

Обединение Продежкт Консулт ДЗЗД – счетоводен баланс 2021 г.

Обединение ХЕС КОНССУЛТ ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за2021 г.

Обединение ХЕС КОНССУЛТ ДЗЗД – счетоводен баланс 2021 г.

Годишен счетоводни документи за 2020 г.

Обединение ДВЖ-Контрол ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за 2020 г.

Обединение ДВЖ-Контрол ДЗЗД – счетоводен баланс 2020 г.

Обединение ЕС ПИ КОНСУЛТ ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за 2020 г.

Обединение ЕС ПИ КОНСУЛТ ДЗЗД – счетоводен баланс 2020 г.

Обединение Продежкт Консулт ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за 2020 г.

Обединение Продежкт Консулт ДЗЗД – счетоводен баланс 2020 г.

Обединение ХЕС КОНССУЛТ ДЗЗД – счетоводен баланс 2020 г.

Обединение ХЕС КОНССУЛТ ДЗЗД – отчет за приходите и разходите за 2020 г.