Публична покана с предмет: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Публична покана с предмет: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на промоционална инициатива „Умните домакинства не създават отпадъци“ и на инициатива за популяризиране създаването на общностни мрежи за повторна употреба“ за изпълнение на проект с наименование: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Документацията за участие можете да намерите тук: Публична покана