Публична покана с предмет “Предоставяне на индивидуални консултации и менторска подкрепа за подготовка за самостоятелна стопанска дейност – осигуряване на консултанти и ментори за провеждане на индивидуални консултации и оказаване на менторска подкрепа за подготвка за самостоятелна стопанска дейност на 150 лица на територията на област Добрич и област Шумен“

Публична покана с предмет “Предоставяне на индивидуални консултации и менторска подкрепа за подготовка за самостоятелна стопанска дейност – осигуряване на консултанти и ментори за провеждане на индивидуални консултации и оказаване на менторска подкрепа за подготвка за самостоятелна стопанска дейност на 150 лица на територията на област Добрич и област Шумен“

Процедура за избор с публична покана с предмет “Предоставяне на индивидуални консултации и менторска подкрепа за подготовка за самостоятелна стопанска дейност – осигуряване на консултанти и ментори за провеждане на индивидуални консултации и оказаване на менторска подкрепа за подготвка за самостоятелна стопанска дейност на 150 лица на територията на област Добрич и област Шумен“

Документацията за участие можете да намерите тук: Публична покана