Публична покана с предмет: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Публична покана с предмет: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Публична покана с предмет: „Разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер – интегрирана интернет базиранаплатформа и мобилни приложения за Android и iOS за предотвратяване образуването на отпадъци в Североизточенрайон за планиране във връзка с демонстрационен проект с наименование: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“”

Документацията за участие можете да намерите тук: Публична покана