„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) проведе обучение на свои бенефициенти – млади предприемачи.

By |

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) проведе обучение на свои бенефициенти – млади предприемачи.

  Днес, (25.06.2020 г.) в офиса на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) проведе обучение на свои бенефициенти – млади предприемачи. Проектните предложения на бенефициентите бяха разработени от експертите на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и бяха одобрени за финансиране по процедура: „Подкрепа за устойчив бизнес“…

Read more »

„СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

By |

„СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На 18.05.2020 г. „СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата цел на проекта е да подпомогне първоначалното укрепване на дейността…

Read more »

С финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд „Юнион Балкан“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

By |

С финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд „Юнион Балкан“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

На 18.05.2020 г. стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0017 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се осъществява от „Юнион Балкан“ ЕООД – микропредприятие в сектор „Търговия на дребно с мебели и мебелен обков“, създадено в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството…

Read more »

„ДиРа Транс БГ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

By |

„ДиРа Транс БГ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

През месец май 2020 г. „ДиРа Транс БГ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0013 „Подкрепа за устойчив бизнес“. Проектът се изпълнява на територията на област Добрич в периода 18.05.2020 г. – 18.09.2020 г. „ДиРа Транс БГ“ ЕООД е стартиращо микропредприятие за…

Read more »

„Алфа Маркет“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0015 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

By |

„Алфа Маркет“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0015 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

„Алфа Маркет“ ЕООД е стартиращо микропредприятие, създадено в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, реализиран от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На 18.05.2020 г. „Алфа Маркет“ ЕООД сключи договор…

Read more »

Стартира приемът по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020 г. за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение

By |

Стартира приемът по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020 г. за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение

От 22 юни 2020 г., стартира приемът по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Целта на процедурата е…

Read more »

България е първата страна-членка с одобрено изменение на ПМДР 2014-2020 г. от ЕК заради последствията от пандемията COVID-19

By |

България е първата страна-членка с одобрено изменение на ПМДР 2014-2020 г. от ЕК заради последствията от пандемията COVID-19

България е първата страна-членка на ЕС, която получи нотификация от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската Комисия (ЕК) за одобрение на изменението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. Страната ни поиска включването на три извънредни мерки за подкрепа на сектор „Рибарството и аквакултурите“ за преодоляване на икономическите последствия от…

Read more »

Министър Димитров покани общините да кандидатстват за средства за борба с COVID-19

By |

Министър Димитров покани общините да кандидатстват за средства за борба с COVID-19

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изпрати до Националното сдружение на общините в Република България писмо, с което покани кметовете на населени места своевременно да се възползват от възможността да използват до 30 на сто от отчисленията, които плащат съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1…

Read more »

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ZOOM, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНАТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА И ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ИСУН 2020 Г.

By |

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ZOOM, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНАТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА И ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ИСУН 2020 Г.

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г., насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, която се администрира и управлява от „ЕС ПИ КОНСУЛТ“, съвместно с дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерство…

Read more »

17 милиона лева безвъзмездна финансова помощ за сектор „Рибарство и аквакултури“ по ПМДР 2014-2020

By |

17 милиона лева безвъзмездна финансова помощ за сектор „Рибарство и аквакултури“ по ПМДР 2014-2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира приеми на проектни предложения по три извънредни мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. Те ще подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора – рибари, собственици на риболовни кораби, аквакултурни стопанства, преработвателни предприятия, както и икономически оператори в сектора на рибарството…

Read more »