„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанствата по стандарта GLOBALG.A.P.

By |

100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанствата по стандарта GLOBALG.A.P.

  Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 100 000 лева за 2021 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци. Кандидатите, в лицето на земеделския стопанин или…

Read more »

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от ПРСР 2014-2020 г.

By |

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от ПРСР 2014-2020 г.

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това предвиждат проекти на заповеди, с които се увеличават бюджетите по мерките. Те са публикувани за обществено обсъждане за срок от 7 дни на сайта на МЗХГ. Това става възможно след като на…

Read more »

Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

By |

Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

Свободен ресурс в размер на 279 839 евро се пренасочва от Приоритетна ос 2 „Туризъм“ към Приоритетна ос 1 „Околна среда“ на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020. За целта Министерският съвет одобри изменение на програмата, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II. Това дава възможност за финансиране на допълнителни…

Read more »

Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

By |

Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско финансиране в програмния период 2021-2027 г. Североизточен и Югоизточен район на България, райони от Румъния, Гърция, Турция, Русия, Украйна и цялата територия на Молдова, Грузия и Армения са включени в програмата „Interreg NEXT Черноморски басейн“, която ще се съфинансира от Инструмента за съседство,…

Read more »

СТАРТИРА ПРОЦЕСЪТ ПО ДОГОВАРЯНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

By |

СТАРТИРА ПРОЦЕСЪТ ПО ДОГОВАРЯНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни предложения по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. УО на ОПИК изпрати вече близо 1000 броя…

Read more »

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“

By |

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел…

Read more »

Подпомагат с безвъзмездни евросредства малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия от 2021 г.

By |

Подпомагат с безвъзмездни евросредства малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия от 2021 г.

Микро, малките и средни предприятия в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройство съвместна трансгранична програма в програмния период 2021-2027 г. Общата сума ще стане ясна след одобряване на бюджета на програмата от ЕК, като помощта за бизнеса ще обхване…

Read more »

От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия

By |

От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия

От 1 февруари отваря първия прием за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. В периода 1 – 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Мярката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара,…

Read more »

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА В ДЕЙНОСТИ АЛТЕРНАТИВНИ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ НА МОРСКАТА ИКОНОМИКА

By |

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА В ДЕЙНОСТИ АЛТЕРНАТИВНИ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ НА МОРСКАТА ИКОНОМИКА

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) обяви процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.070-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически…

Read more »

България с достъп до финансов ресурс по нова европейска програма, ще изпълняваме общи проекти със страните от Средиземноморието

By |

България с достъп до финансов ресурс по нова европейска програма, ще изпълняваме общи проекти със страните от Средиземноморието

България ще бъде включена в нова програма за транснационално сътрудничество през следващия програмен период  2021 – 2027 г. Тя носи името  ИНТЕРРЕГ Евро-Средиземноморска зона и ще финансира проекти за съвместно решаване на предизвикателствата с цел осигуряване на географската и геополитическата свързаност на басейните на Черно море и Средиземно море. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и…

Read more »