„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Без категория” Category

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

By |

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

Европейският съюз, чрез Кохезионната политика, въведе специални мерки по отношение на планинските региони. Тези мерки могат да се използват за финансиране на много инициативи, които подобряват качеството на живот на гражданите в планинските територии. Въпреки това, както се посочва в 8-ми доклад за сближаване, „сближаването в Европейския съюз се е подобрило, но остават пропуски“, особено в…

Read more »

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

By |

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Днес, 29.07.2022 г., в последния работен ден на 47-то Народно събрание, депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с въвеждането на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки. Приетите изменения, с оглед настоящата ситуация на прогресивна инфлация, са изключително необходими и очаквани от всички възложители и…

Read more »

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

By |

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 е публикуван за обществено обсъждане проект на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) ще допринесе за ускорено икономическо развитие на България чрез инвестиции в развитието  на научните изследвания, научната инфраструктура,  иновациите и интелигентната индустрия, и…

Read more »

HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

By |

HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

Нова възможност за финансиране на тема Сигурност на морската инфраструктура и транспорт, финансирана от HORIZON EUROPE с код HORIZON-CL3-2022-BM-01-01. В поканата за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура се казва: Сигурността на морските инфраструктури и транспорт е ключова за подпомагане на движението на хора и търговията към, от и в рамките на Европа. Освен…

Read more »

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

By |

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

Отворена е нова схема за проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Програма HORIZON EUROPE: Тестване и демонстриране на преобразуващи решения за устойчивост на климата чрез интегриране на природно базирани решения в системната трансформация, с код HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06.   Предложенията следва да включват разработване и тестване на иновативни решения, съчетаващи технологични и социални иновации, водещи до…

Read more »

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

By |

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

На 30 юни Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред Европейската комисия за одобрение https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/interreg-vi-b-next-black-sea-basin-programme-submitted-to-the-european-commission-for-approval. В Програмата участват 8 държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна, като от българска страна допустими за подпомагане са Североизточен и Югоизточен региони. Предвижда се общият и бюджет да е 72.3 млн. евро, с който ще се подкрепят проекти за сътрудничество в…

Read more »

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

By |

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

На 8 юли Европейската комисия одобри проекта на Програма Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. :https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/our-programme-has-been-approved. Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 е наследник на аналогичната от програмен период 2014-2020 и обхваща всички 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария: https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-07/Interreg-Europe_2021-2027_CP-version_final.pdf . Целта и е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите…

Read more »

Одобрени са четири програми за териториално сътрудничество

By |

Одобрени са четири програми за териториално сътрудничество

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството проект на Програмата за транснационално сътрудничество Дунавски регион (Дунав 2021-2027). Териториалният обхват на програмата е идентичен с обхвата на Стратегията на Европейския…

Read more »

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

By |

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки се предлагат промени, част от които са свързани с европейското законодателство в областта, а други имат за цел…

Read more »

Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

By |

Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПМС № 114/ 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, който финансирана Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  С Постановлението се определят: детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма…

Read more »