„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

„ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ООД уведомява, че рубриката „Актуално“ от 1 октомври 2022 г. няма да се поддържа. При интерес моля да се обръщате на посочените телефони или изпратите имейл на дружеството.

By |

Read more »

Извършена е актуализация на ИСУН 2020

By |

Извършена е актуализация на ИСУН 2020

Екипът на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 информира, че е извършена актуализация на системата, която включва следните промени: – В модула за електронно кандидатстване, в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ се визуализира информация за допустимите разширения за прикачване на документите, като по този начин потребители предварително могат…

Read more »

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

By |

Мерки за насърчаване на ефективното усвояване на средствата от политиката за сближаване в планинските райони

Европейският съюз, чрез Кохезионната политика, въведе специални мерки по отношение на планинските региони. Тези мерки могат да се използват за финансиране на много инициативи, които подобряват качеството на живот на гражданите в планинските територии. Въпреки това, както се посочва в 8-ми доклад за сближаване, „сближаването в Европейския съюз се е подобрило, но остават пропуски“, особено в…

Read more »

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

By |

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Днес, 29.07.2022 г., в последния работен ден на 47-то Народно събрание, депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с въвеждането на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки. Приетите изменения, с оглед настоящата ситуация на прогресивна инфлация, са изключително необходими и очаквани от всички възложители и…

Read more »

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

By |

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 е публикуван за обществено обсъждане проект на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) ще допринесе за ускорено икономическо развитие на България чрез инвестиции в развитието  на научните изследвания, научната инфраструктура,  иновациите и интелигентната индустрия, и…

Read more »

HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

By |

HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

Нова възможност за финансиране на тема Сигурност на морската инфраструктура и транспорт, финансирана от HORIZON EUROPE с код HORIZON-CL3-2022-BM-01-01. В поканата за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура се казва: Сигурността на морските инфраструктури и транспорт е ключова за подпомагане на движението на хора и търговията към, от и в рамките на Европа. Освен…

Read more »

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

By |

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

Отворена е нова схема за проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Програма HORIZON EUROPE: Тестване и демонстриране на преобразуващи решения за устойчивост на климата чрез интегриране на природно базирани решения в системната трансформация, с код HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06.   Предложенията следва да включват разработване и тестване на иновативни решения, съчетаващи технологични и социални иновации, водещи до…

Read more »

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

By |

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

На 30 юни Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред Европейската комисия за одобрение https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/interreg-vi-b-next-black-sea-basin-programme-submitted-to-the-european-commission-for-approval. В Програмата участват 8 държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна, като от българска страна допустими за подпомагане са Североизточен и Югоизточен региони. Предвижда се общият и бюджет да е 72.3 млн. евро, с който ще се подкрепят проекти за сътрудничество в…

Read more »

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

By |

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

На 8 юли Европейската комисия одобри проекта на Програма Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. :https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/our-programme-has-been-approved. Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 е наследник на аналогичната от програмен период 2014-2020 и обхваща всички 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария: https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-07/Interreg-Europe_2021-2027_CP-version_final.pdf . Целта и е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите…

Read more »

Одобрени са четири програми за териториално сътрудничество

By |

Одобрени са четири програми за териториално сътрудничество

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството проект на Програмата за транснационално сътрудничество Дунавски регион (Дунав 2021-2027). Териториалният обхват на програмата е идентичен с обхвата на Стратегията на Европейския…

Read more »