HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

Нова възможност за финансиране на тема Сигурност на морската инфраструктура и транспорт, финансирана от HORIZON EUROPE с код HORIZON-CL3-2022-BM-01-01.

В поканата за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура се казва: Сигурността на морските инфраструктури и транспорт е ключова за подпомагане на движението на хора и търговията към, от и в рамките на Европа. Освен това е важно да се засилят способностите за сигурност във и на морските пристанища и на техните входни пътища, както и за откриване, предотвратяване и реагиране на незаконни дейности в и в близост до морските пристанища, включително в подводното морско пространство. Както законните, така и незаконните дейности в морската област се увеличават и стават по-сложни и това налага практикуващите в областта на сигурността да изградят и подобрят своите наличности, за да отговорят променящата се среда, като поддържат и изпълняват задачите си адекватно на създаващата се ситуация.

Ще се разглеждат кандидатури, които целят да изследват и да разработят решения за откриване и идентифициране на аномалии под повърхността на водата и/или автоматично оценяване на заплахи под повърхността на водата за плавателни съдове на входа на пристанището и/или кея. Проектите трябва да демонстрират, тестват и валидират решения, работещи от откриване до минимизиране на заплахи от под повърхността на водата. Изследователските и иновационните дейности следва да се съсредоточат върху предоставянето на усъвършенствани автономни или полуавтономни способности за скрининг на плавателни съдове (откриване на подводна контрабанда – например в цилиндрични контейнери).

За тази инициатива са отпуснати 6 000 000 евро, а крайният срок за кандидатстване е 23.11.2022 г.

 

Повече информация за процедурата, целите и допустимите кандидати можете да намерите тук.