ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРИ ПРИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове при инфлационни процеси.

С Методиката може да се запознаете ТУК.