Поредица от семинари „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“

Семинарите се провеждат в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика.

Обученията ще се провеждат в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян.

Обучителните семинари са в три самостоятелни модула, по един семинар за всеки модул във всеки от посочените градове, посветени на:

  • Зелената сделка, принципите на кръговата икономика и очакваното законодателство в първия модул „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“;
  • Най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика в държавите членки на ЕС и други държави във втория модул „Кръгова икономика – надграждане“;
  • Възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес проекти в третия модул „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти.

Участието в семинарите е безплатно, но следва да се направи предварителна заявка на е-мейл: veronika@club2000.org, като се посочи име на участника и фирмата/организацията. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886 434520.

 

График на семинарите от Първи обучителен модул:

14 април 2022 г. – Бургас, хотел Аква;

19 април 2022 г. – Варна;

10 май 2022 г. – Велико Търново;

12 май 2022 г. – Русе;

17 май 2022 г. – Пловдив;

31 май 2022 г. – София.

 

За конкретното място на провеждане на семинарите и програмата ще бъде публикувана своевременно информация на сайта на Клуб Икономика 2000 http://www.club2000.org/bg/home.html и на сайта на ключова инициатива по проекта „Звезден алианс за кръгова икономика“ https://cestarseed.com/ , ниво „Актуално“ .