До 15 април кандидатстваме за участие в Зелена седмица на ЕС 2022 г. – „Зелена сделка на ЕС – направете го реално!“

Зелената седмица на ЕС е годишна възможност за обсъждане на европейската политика в областта на околната среда с политици, водещи еколози и заинтересовани страни от Европа и извън нея. Тазгодишното издание се фокусира върху Европейския зелен пакт – стратегията на ЕС за устойчив и трансформиращ растеж за ресурсно ефективна и неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

Зелената седмица на ЕС 2022 ще се проведе от 30 май до 5 юни 2022 г. Основното хибридно събитие на 31 май поставя три важни аспекта на трансформацията в светлината на прожекторите:

  • кръгова икономика,
  • нулево замърсяване и
  • биоразнообразие.

Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия отправя покана за организиране на партньорски събития из Европа и извън нея по време на Зелената седмица на ЕС.

Партньорските събития не са обвързани с никакъв формат или стил – от техните организатори зависи да решат кое е най-подходящо за тяхната целева аудитория. Европейската комисия приветства семинари, уебинари, публични дебати, разходки с екскурзовод, събития за повишаване на осведомеността, изложби, дейности на социални клубове, както и други възможни организации. Партньорските събития могат да бъдат организирани лично, онлайн или като хибридни събития с лични и дигитални елементи. Независимо от формата, партньорските събития трябва да бъдат организирани, в идеалния случай, по природосъобразен и устойчив начин.

Теми

Партньорските събития трябва да са свързани с тазгодишната тема, „Зелената сделка на ЕС – Направете го реално!“, която обхваща широк спектър от теми и сектори, от индустрията и новите технологии до биоразнообразието и изменението на климата.

Основната идея зад това е да се повиши осведомеността и участието сред максимален брой заинтересовани страни и всеки, който се интересува от опазване на околната среда на местно, регионално и национално ниво.

Насоки

Участието в Зелената седмица на ЕС е отличен начин да се покаже как гражданското общество и другите заинтересовани страни играят активна роля в насърчаването на прехода на Европа към по-зелено бъдеще. В допълнение, организаторите на партньорски събития могат да се възползват от подобрена видимост чрез излагане в социалните медийни канали на Европейската комисия, като използват специално направен цифров инструментариум за Зелената седмица на ЕС 2022 г. и други стимули.

През цялата седмица партньорските събития ще се провеждат в цяла Европа и извън нея.

Може да прочетете всички подробности ТУК и попълнете формуляра за регистрация за партньорско събитие преди 15 април 2022 г.