Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) проведе обучение на свои бенефициенти – млади предприемачи.

 

Днес, (25.06.2020 г.) в офиса на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) проведе обучение на свои бенефициенти – млади предприемачи.
Проектните предложения на бенефициентите бяха разработени от експертите на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и бяха одобрени за финансиране по процедура: „Подкрепа за устойчив бизнес“ на ОПРЧР.